CENTRE FOR GENERATIVE LEADERSHIP

Leiderschapsontwikkeling

Stage IV Leadership: Leadership for Renewal.
“Alles is ontwikkeling – nauwkeuriger gezegd: bewustzijnsontwikkeling. Dat voltrekt zich zowel collectief als persoonlijk.” (Ivo Callens in het GLP II: Leadership Development – a Three Stages Journey)

Leadership Development in a transformational period
Leiderschap zelf is zich aan het heruitvinden. Dit kan niet anders, gezien de gigantische transformatie waarin we ons bevinden. Hoe sturen we ons hierin? Het Generatief leiderschap concept reikt een integraal kompas aan.

Leiderschap is een menselijke potentie die geactiveerd wordt met het sturen van onze aandacht – naar binnen en naar buiten. Het is een natuurwet dat wat je aandacht geeft energie verwerft. Waar gaat onze individuele, persoonlijke – en waar gaat de collectieve aandacht naartoe? Wat gebeurt er met de energie die dat genereert? Hoe sturen we die gegenereerde energie? De consequenties zijn gigantisch.

Als je aandacht ergens naar toe gaat, wat neem je dan waar? Is dat wat we waarnemen wel waarheid? Wat wordt door anderen waargenomen? Ieder heeft het vermogen antwoord te geven op wat hij of zij waarneemt: we hebben een ‘ability to respond’ en beoefenen dit bewuster of onbewuster: responsibility. Daarom is kijken naar hoe we zien en waarnemen cruciaal voor de kwaliteit van de antwoorden die we (weten te) geven. Het begin van leiderschap.

Generatief Leiderschap is een integraal concept.
Het concept – noem het kompas – van Generatief Leiderschap integreert je eigen kunnen en weten tot nog toe over het begeleiden van processen. In een ontwikkeltraject leren we eerst waarderen wat je al doet – en vervolgens voegen we er nieuwe perspectieven aan toe. Wat je waarneemt wordt in een breder perspectief gezet. Je leert kijken vanuit een groter geheel en helpt besluitvorming te enten op je persoonlijke en bedrijfsmatige purpose (bestemming). Om vernieuwing te kunnen sturen worden verbindingen gelegd tussen het fysieke gewaarzijn niveau, het emotionele en mentale niveau – en het spirit niveau.

Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.