CENTRE FOR GENERATIVE LEADERSHIP

Privacybeleid                                                                                   

 

Het Centre for Generative Leadership BV, gevestigd aan Nieuwegracht 36D, 3512 LS te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Centre for Generative Leadership BV
Nieuwegracht 36D
3512 LS Utrecht
+31 (0)30 – 231 45 65
info@centreforgenerativeleadership.com
www.centreforgenerativeleadership.com

De directeur en Functionaris Gegevensbescherming van het Centre for Generative Leadership BV is dr. Ivo Callens. U kunt hem bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Centre for Generative Leadership verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan onze verstrekt, namelijk:

– Voor- en achternaam
– Organisatie en functie
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (werk en/of privé)
– Factuurgegevens
– Overige (relevante) persoons- en achtergrondgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch
– Uw kentekennummer, indien u gebruik wil maken van onze bezoekersvergunning
– Rapportages en testuitslagen, van de iLead Questionnaire® en de Key4You®.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Om gepaste en persoonlijke trajecten en coachings vorm te geven en uit te voeren, worden (en alleen met dat doel) aantekeningen en verslagen bewaard die gemaakt zijn (op papier) tijdens coachingsessies, opleidingen en management- en teamontwikkeltrajecten. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld.
Uitslagen, rapportages en evaluaties van trajecten, de iLead Questionnaire® en Key4You worden beveiligd in een online versleutelde omgeving en zijn op die manier niet toegankelijk voor derden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Centre for Generative Leadership heeft o.a. als doelstelling het gedachtegoed van Generatief Leiderschap uit te dragen en de mensen die dit gedachtegoed delen bij elkaar te brengen, deze community te ondersteunen en te faciliteren.
Het Centre for Generative Leadership verwerkt uw persoonsgegevens tevens voor de volgende doelen:

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen in onze diensten
– om diensten te kunnen leveren en overeenkomsten te kunnen uitvoeren
– het afhandelen van uw betaling
– u onze nieuwsbrief te sturen
– aan een wettelijke verplichting te voldoen waar dat van toepassing is (Belastingdienst etc.).
– het vormen en ondersteunen van een netwerk/community in het gedachtegoed van Generatief Leiderschap.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Centre for Generative Leadership bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn worden deze verwijderd en/of vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Centre for Generative Leadership verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden op de voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (facturatie, boekhouding).
Met aangesloten bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Het Centre for Generative Leadership brengt mensen die het gedachtegoed een warm hart toedragen, graag bij elkaar. Het komt voor dat iemand geïnteresseerd is in uw persoonsgegevens om contact met u te leggen (bv. voor carpooling of netwerken). Ook in dit geval verstrekken wij uw gegevens niet aan derden zonder uw expliciete goedkeuring.

Websitebezoek en cookies
Wanneer u gebruik maakt van onze website www.centreforgenerativeleadership.com, maakt u ook gebruik van diensten die onze website mogelijk maken. De website maakt gebruik van technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy, maar noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De inhoud van de website kan embedded content bevatten (video’s, foto’s, artikelen etc.). Bij het raadplegen van deze embedded content worden uw gegevens verwerkt alsof u een bezoeker bent van de website die de embedded content verzorgt. Deze websites kunnen mogelijk data van u verzamelen, cookies gebruiken, embedded additional third-party tracking bijhouden, en uw interactie met de embeded content bijhouden, inclusief uw interactie met de embedded content als u een account heeft of ingelogd bent bij de betreffende website.
Via onze website kunt u een contactformulier invullen met uw gegevens en uw verzoek aan ons om met u contact op te nemen. Uw gegevens worden bewaard met als doel uw contactaanvraag te beantwoorden.
We gebruiken de inschrijfformulieren op de website als bewijs van inschrijving voor opleidingen, programma’s en vaktrainingen. Om die reden worden de ingevulde inschrijfformulieren bewaard.
Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door onderaan de mail op de ‘unsubscribe’ link te klikken.
Voor het versturen van nieuwsbrieven verzamelen we niet meer gegevens dan uw naam en e-mailadres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Centre for Generative Leadership.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Centre for Generative Leadership en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.
Wanneer u gebruik wilt maken (of een beroep wilt doen op een) van deze rechten, kunt u contact met het Centre opnemen via bovenstaande gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Centre for Generative Leadership neemt uw privacy serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens door passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Centre for Generative Leadership via info@centreforgenerativeleadership.com of +31 (0)30-2314565.
Lees meer over de rechten die u heeft in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).