CENTRE FOR GENERATIVE LEADERSHIP

Generatief Leiderschap: Leadership for renewal

“Generatief verwijst naar waar onze tijd om schreeuwt: duurzame antwoorden genereren op wat zich hier en nu in een adembenemend tempo ontvouwt.” (Ivo Callens in interview door Paul de Blot, 2011)

Wij leven in een tijd van transformatie. Terwijl industriële top-down overzichtelijkheid verdampt lopen we te vaak vast in een chaotische hoeveelheid van verbindingen en interacties. Deze vastlopende interacties vragen niet om oude organiseerprincipes zoals command and control, maar schreeuwen om vernieuwing. Maar hoe antwoorden wij op deze schreeuw? Hoe kunnen we sturing geven aan vernieuwing en transformaties in tijden dat interacties turbulent zijn?

Generatief Leiderschap: waarnemen, waarmaken en sturen
Generatief Leiderschap is leiderschap vanuit het geheel; sturing kunnen geven over onszelf en onze omgeving waardoor we in staat worden gesteld om de transformaties te geleiden en zo vernieuwing te genereren. Het richt zich op hoe wij kijken en hoe wij handelen, ofwel, op hoe we waarnemen en hoe we waarmaken. Wanneer we onze vermogens tot waarnemen en waarmaken ontwikkelen zal de eigen manier waarop we sturing geven aan onszelf en in onze omgevingen verscherpen en versterken. Zo kunnen we antwoord geven op hetgeen wat we ervaren, van binnen en van buiten, en vanuit hier moeizame, frustrerende of zelfs destructieve interacties transformeren.

Een integraal concept
Generatief Leiderschap integreert de belangrijke kennisgehelen uit de laatste 50 jaar zoals o.m. Ruth Cohn (TGI/living learning), David Bohm (Infinite Potential/Dialogue), Joe Jaworski (Inner path of Leadership/Source), Otto Scharmer (Theorie U/Society 3.0), John Milton (The Way of Nature), Hans Knibbe (Zijnsoriëntatie), Clare Graves / Ken Wilber (Stadia van bewustzijnsontwikkeling) en Frederic Laloux (Reinventing Organizations).

Zelf Generatief Leiderschap ontwikkelen
Ontwikkel zelf generatief leiderschap om vernieuwing te genereren. Informeer je met betrekking tot Generative Leadership Programme (GLP I en II) via deze pagina. Aanvullend biedt het Centre praktische, één-daagse vaktrainingen aan, kijk daarvoor op deze pagina.

Alle programma’s hebben de mogelijkheid op maat te worden gemaakt passend bij je eigen behoeften. Je kunt daarvoor en voor alle andere vragen contact met ons opnemen via het contactformulier.

“Oplossingen verzinnen vanuit de dominant aanwezige mentale modellen reproduceert de bekende oplossingen en méér van hetzelfde. Voor innovatie is dit niet de weg. […] Duurzame oplossingen kunnen alleen ontstaan vanuit dit andere perspectief: de plek van Innerlijk Weten, zo dicht mogelijk bij de innerlijke Bron waar alles één is.”

 

Reinventing Leadership-The integral orientation of Generative Leadership

De fundamenten van de integrale benadering van Generatief Leiderschap als kompas en oriëntering voor zelfsturing en heelheid vanuit ieders Purpose (roeping) – persoonlijk en collectief (bv. in organisaties) – liggen in de theoretische en methodisch-praktische integratie van vele benaderingen die beogen transformaties en transities te begeleiden. Hieronder enkele van de belangrijke grondleggers-leraren en auteurs:

Ruth Cohn Generative Leadership

Ruth Cohn

Als psychoanalitica belangrijke vertegenwoordigster van de humanistische psychologie en grondlegster van het concept Living Learning door middel van (het systeem van) themagecentreerde interactie (TGI) / Gelebte Geschichte der Psychotherapie / The art of Leading (Ruth Cohn Institute International)

Joseph Jaworski

Joseph Jaworski

Global Leadership Forum en Generon / Presence: An Exploration of Profound Change in People, Organizations, and Society (met Senge, Scharmer, Flowers) / Synchronicity: the Inner Path of Leadership / Source: het proces van generatieve kennisontwikkeling

John Milton

John Milton

Grondlegger Way of Nature – The Sky above and the Earth below / Nature Quests / Sacred (Leadership) Passage Retreats / Source Awareness, Connecting inner and outer Nature, Cultivating Qi Energy and Presence / Leraar voor vele executives en o.m. ook voor Senge, Jaworski en Scharmer

Frederic Laloux

Frederic Laloux

Voormalig Mc Kinsey Consultant / Organisatie- en Executive Coach – Reinventing Organizations / stadia van bewustzijnsontwikkeling (inclusief integrale inzichten van Ken Wilber en ontwikkelingsstadia Clare Graves) / onderzoek naar organisaties die zelfsturing, heelheid en purpose belichamen

Hans Knibbe

Hans Knibbe

Grondlegger en spiritueel leraar Zijnsoriëntatie – Voorbij het onderscheid van psychotherapie en spiritualiteit / Verbinding van humanistische psychologie met Dzogchen / Stabiel en gelukkig worden in je heelheid en compleet aanwezig zijn / Rusten in Zijn / Zijn en Worden / Zie, je bent al vrij

test