CENTRE FOR GENERATIVE LEADERSHIP

Vormgeven aan vernieuwing & transformaties
vanuit Generatief Leiderschap

“Leiderschap is sturen vanuit het vermogen antwoord te geven op wat je binnen en buiten jezelf waarneemt.” (Ivo Callens in interview door Paul de Blot, 2011)

Tijd van transformaties
We leven in een tijd waarin zich een grote transformatie voltrekt. Zoals een goede vriend en collega het mooi verwoordde: de industriële top-down overzichtelijkheid is verdampt. Kennis is overal en in potentie bij iedereen horizontaal voorhanden, maar het echte overzicht over de ervaren complexiteit krijgen we door het bijeen leggen van perspectieven en waarnemingen die ieder heeft. Oude managementideeën voldoen hieraan niet. Command and control past niet meer in deze fase van ontwikkeling en bewustzijn die we nu meemaken, collectief en persoonlijk.

Nieuwe antwoorden op onze tijd worden inmiddels dagelijks uitgevonden. Deze ontstaan door zelfsturing, persoonlijk leiderschap en zelforganisatie uit de kwaliteit van een chaotisch aandoende hoeveelheid van verbindingen en onderlinge interacties. Er is in die zin geen crisis: we leven in een gigantisch transformatieproces daar we vaak ervaren dat we op meerdere niveaus vastlopen. Onze samenleving is vloeiend geworden: veel ontstaat en verdwijnt weer. We zijn onszelf opnieuw aan het uitvinden. Dat mag af en toe ongemakkelijk voelen; het is heel goed mogelijk jezelf en anderen hierin te sturen. Dit vraagt dus om de ontwikkeling van zelfsturing en het verbinden van wat ‘buiten’ en wat ‘binnen’ ervaren wordt.

Vanuit het grotere geheel kijken naar hoe we zien
Generatief Leiderschap reikt een integraal sturingskompas aan, waarin verschillende bekende en nieuwere visies op leiderschap geïntegreerd worden. Kenmerkend is onder andere het sturen vanuit het bewustzijn van het grotere geheel en vanuit presence, in verbinding met je eigen spirit en Innerlijke Bron. Of zoals Jaworski het zegt: Stage IV leadership.

Kijk hieronder welke antwoorden wij geven onder de vorm van ontwikkeltrajecten.
1. Persoonlijk en professioneel ontwikkelpad.
2. In teamverband stappen zetten: teamontwikkeling.
3. Als organisatie in zijn geheel: organisatieontwikkeling en community-vorming.
4. Leiderschapsontwikkeltrajecten.

U kunt direct contact met ons opnemen via het contactformulier.

 Cloud 1 (5)