CENTRE FOR GENERATIVE LEADERSHIP

Teamontwikkeling en teamcoaching

Wat zou goed zijn? Wat is nodig? Groot of klein onderhoud, doorsmeren of het interactie- en besturingsssysteem fundamenteel nalopen en resetten? Of een nieuw pad inslaan gezien de urgentie en de transities waar we inzitten?

“We verzamelen eerst […] levende thema’s die in agendapunten of in het verloop van meetings of in de kwaliteit van het samenwerken verscholen zitten. […] Met het benoemen en uitstallen van thema’s “in het midden van de actoren” ontstaat ter plekke het bewustzijn dat ieder er altijd anders in zit vanuit zijn of haar perspectief. […] De kwaliteit van de interactie die we dan begeleiden, leidt tot een productieve community die zichzelf steeds beter weet te sturen.”

Organisaties zijn een verzameling van interacties die een resultaat beogen te leveren. Nauwkeuriger gezegd: teams vormen interactiesystemen die toegevoegde waarde dienen te creëren, die de organisatie of onderneming in staat stelt te leveren vanuit haar ‘WHY’ (purpose) en de daaruit voortvloeiende missie en strategie.

Maar wat is de kwaliteit van de interacties in jullie teams, in jullie bestuur, directie of management? Is de samenwerking ‘tussen’ functie en expertise binnen het team versterkend? Hoe kun je als team van moeizame, vastlopende of zelfs destructieve interacties jezelf liften naar energieke, constructieve resultaatbewuste en wendbare (agile) leer- en werk-communities? Hoe kunnen we onszelf opnieuw uitvinden?

Maak vernieuwing waar
In teamcoaching vanuit Generatief Leiderschap faciliteert het Centre for Generative Leadership het vormgeven aan de kwaliteit van samenwerking, en aan het vernieuwen en transformeren van de bestaande interactiepatronen. In co-creatie wordt het interactieveld onderzocht en ontwikkelen we het collectieve vermogen tot anders waarnemen en omgevingsbewust duurzaam leren waar te maken. Deze vermogens stellen ons in staat om met een wijdere blik waarderend te kijken naar datgene wat er nu gebeurt, om vervolgens sturing te kunnen geven aan echt gewenste mogelijke ontwikkelingen.

Voor wie?
Begeleiding in de ontwikkeling van de interacties van teams sluit aan bij alle groepen met een sturende functie, met name directies, managementteams of besturen.

Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

“Het tweemaal door Ivo verzorgde in-company leiderschapsprogramma voor het managementteam leidde bij de deelnemers tot nieuw elan en enthousiasme. De persoon Ivo Callens, gecombineerd met het leiderschapsconcept van waaruit hij werkt, staat garant voor een unieke ervaring. Dat valt in kort bestek niet uit te leggen; dat moet je gewoon zelf ervaren!”

– Voormalig gemeentesecretaris

“Op een onnavolgbare wijze heb je ons als bestuurders en directie door dit ontwikkelproces geleid.”

– Voormalig bestuurder bij Woningbouwcorporatie

“Ik zal het leiderschapsprogramma heel erg missen.”

– Algemeen directeur Woningbouwcorporatie