CENTRE FOR GENERATIVE LEADERSHIP

Leren werken met thema’s 

eendaagse vaktraining over ruimte genereren in interactie

 

Inhoud
Een thema is niet hetzelfde als een onderwerp. Een onderwerp wordt een thema wanneer we er intens bij betrokken raken. Een thema spreekt ons lerend vermogen aan en doet ons focussen op de essentie.
De kwaliteit van formulering is hierbij belangrijk. De formulering spoort de deelnemers van een team of een groep aan om in interactie te gaan, om mekaars ervaringen te delen en om nieuwe dingen te leren, om de nodige transformaties uit te lokken. Op die manier wordt elkeen aangemoedigd om zichzelf te sturen en om mee verantwoordelijkheid te nemen voor het welslagen van elke dialoog, of zakelijker, van elk overleg. Zo kunnen we stellen dat een leidinggevende interacties aanstuurt en niet individuen…

Een thema wordt gevonden door waar te nemen wat er speelt op de vier componenten, IK, WIJ, HET en de GLOBE. De vier niveaus, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, zijn belangrijk om met het uitstallen van een thema de dialoog te bevorderen.

Bij het thema zoeken we dan een passende structuur die het levend leren bevordert.

Bekijk het filmpje hieronder waarin Bea vertelt over de vaktraining:

Opbouw
In de ochtend gaan we aan de slag  met levende thema’s zoeken en vinden: waar komen ze vandaan? Aan de hand van een praktijksituatie overlopen we de vier componenten, hiervoor gebruiken we het conceptuele en operationele model van themagecentreerde interactie. Dit heeft plaats in kleine oefengroepjes.

In de namiddag oefenen we met formuleren van het thema en zoeken van een bij passende structuur? We gaan nauwkeurig te werk met: ‘wat en waar willen we iets in beweging zetten’. We ervaren wat een thema aan ruimte kan genereren: de zgn. generatieve ruimte waarin leren, diepergaande verandering tot en met transformaties kunnen ontstaan

Opleider:        Bea Vercruysse

Tijd:                Dinsdag 24 april en dinsdag 2 oktober 2018, 9:30-16:30u

Plaats:            Centre for Generative Leadership, te Utrecht

Investering:   €450,- voor de hele dag incl. lunch en materiaal (excl. BTW)

Schrijf je direct in via ons inschrijfformulier.

Ontvang 50 euro op deze training bij inschrijving voor de hele reeks!

Deze vaktraining gaat door bij 6 deelnemers.

 

 

Bea-Vercruysse

Klik hier voor het profiel van
Bea Vercruysse

www.beavercruysse.be

Klik hier voor het artikel dat zij in 2013 schreef voor Balans: tijdschrift voor agogisch werk, waarin ze de mogelijkheden beschrijft en onderzoekt van TGI en Generatief Leiderschap.

inschrijven